• 501 136 778
 • biuro@mgedukacja.pl
 • Środkowa 21, Nowe Miszewo

Oferta

Firma MG EDUKACJA  prowadzi Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w formie zaocznej. Na chwilę obecną nasze placówki znajdują się w Makowie Mazowieckim, Sochocinie, Kruszynie oraz Zbąszyniu.  

Słuchaczom uczęszczającym do naszych placówek oferujemy rozwój poprzez starannie dobrany, kompetentny zespół kadry pedagogicznej oraz zespół administracyjny. Aby ułatwić naukę osobom pracującym, zajęcia w naszych liceach odbywają się w co drugą sobotę i niedziele a wszelkie egzaminy oraz zaliczenia semestralne przeprowadzane są w siedzibach szkół.

Prowadzone przez nas placówki mają uprawnienia szkół publicznych poprzez wpis w Starostwie Powiatowym i nadzorowane są przez Kuratorium Oświaty, dzięki czemu absolwenci otrzymują państwowe świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Specyfikacja kształcenia w prowadzonych przez nas placówkach obowiązuje:

 • System kształcenia zaocznego- zajęcia odbywają się w co drugą sobotę i niedziele.
 • Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, każdy z nich kończy się zdaniem prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów oraz egzaminem semestralnym.
 • Egzaminy semestralne oraz maturalny odbywają się w siedzibie szkoły.
 • Po ukończeniu szkoły wydajemy świadectwa ukończenia państwowej szkoły średniej.
 • Na zakończenie szkoły za dobre wyniki w nauce uczniom przyznawane są nagrody rzeczowe.
 • Od siebie zapewniamy: zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp.
 • Legitymacje szkolne uprawniające do zniżek.
 • Słuchacze w okresie uczęszczania do szkoły wnoszą jednorazową opłatę wpisową w wysokości 100 zł.
 • Czesne miesięczne wynosi 130 zł, dodatkowo za każdą sesję egzaminacyjną należy uiścić opłatę w wysokości 130 zł, w tej cenie zawarte są wszystkie egzaminy obowiązkowe oraz poprawkowe.
 • Małżeństwa zawsze otrzymują od nas 50% rabatu.